Terug naar Herman Wauters hoofdpagina

Het spelleke van Semini

sailleftsml

bekijk foto's

sailleftsml

bekijk de cast

Het spelleke van Semini is een poppenspel vol humor en anachronismen, geschreven in de streektaal, in de geest van het aloude "armemensentheater",met oneindig veel liefde voor Antwerpen en een mateloos respect voor zijn rijke geschiedenis. Daarom heeft het ook nu en dan ook een ernstiger moment dat stemt tot nadenken. Elders in het stuk wordt dan weer met een knip- oog verwezen naar huidige toestanden.

Het stuk speelt net voor, tijdens en na de val van de stad in 1585, en wie denkt dat we met zo'n oud historisch feit niets meer te maken hebben, moet eens goed ingelicht worden over de problemen van bv.de uitdieping van de Schelde en de pogingen tot heringebruik- neming van de IJzeren Rijn.Het spelleke van Semini is niet geschreven voor geblazeerde, fantasieloze creaturen, maar wel voor mensen van 16 tot 86 die het kind in zich bewaard hebben, en daarmee een rijk- dom in zich dragen die alle gesofistikeerde mogelijkheden van televisie en megamanifes- taties ver te boven gaat.

Dank zij geestdriftig vrijwilligerswerk en doorgedreven gebruik van recuperatiematerialen werd de hele infrastructuur van deze poppenkast door onze eigen mensen gecreëerd en gerealiseerd, en ook voor de poppen en rekwisieten is dat het geval. Auteur, regisseur, spelers en de hele technische ploeg komen uit eigen rangen, wat nog maar eens bewijst dat we beschikken over een ongelooflijk enthousiast stel creatieve mensen.Wij hopen dit poppenspel te mogen opvoeren voor culturele-, sport- en andere verenigingen uit het Antwerpse, die volgende herfst eens iets ludieks in hun jaarprogramma willen inlassen. Wij zijn mobiel en kunnen overal in het Antwerpse optreden, mits we een lokaal ter beschikking krijgen, liefst met podium van min. 4 x 4m. waar , naast de ruimte die wij nodig hebben om te kunnen evolueren, ook nog een vijftig- a zestigtal mensen kunnen zitten.

Als we in de oude stad spelen bestaat bovendien de mogelijkheid om eerst een door ons gegidste korte stadswandeling in te lassen, die een beter inzicht geeft in de periode rond de val van Antwerpen, en daarmee ook over de achtergronden van dit spelleke van Semini.

Met de opbrengst van de voorstellingen hopen wij de nu reeds 17 jaar oude traditie van de democratische Seminivieringen te kunnen financieren en voortzetten.Herman Wauters

Omhoog

Auteur : Herman Wauters
Regie : Paul De Meulder
Artistiek Adviseur : Lode Torfs

Acteurs :

De Neus,
voorman van de Antwerpse voddebalen

Harry Beckers

Philips van Marnix van St.Aldegonde,
burgemeester van Antwerpen
Leo Mortier

Brabo,
Symbool van der vrijheidsdrang der Sinjoren
Herman Van Haeren
Marie,
Volksvrouw
Myriam Dausy
Semini,
Symbool van de creativiteit der Sinjoren
Philippe Van den Heuvel
Jezuïet,
Chagrijnige schotelvod van d'inquisitie
Herman Wauters
Den Iksaaid,
Hooligan met hart voor zijn stad
Paul De Meulder
Spaans Veldheer
Frans Maes
Carlos,
Spaans soldaat
Philippe Van den Heuvel
Alfredo,
Spaans soldaat
Frans Maes
Het boeleke van Marie
Het volk van Antwerpen
 


Omhoog
Omhoog